Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken
Vreemdelingendienst

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 10
fax 014 56 62 19
vreemdelingendienst@geel.be

Meer info

Inschrijving van een burger uit de Europese Unie: 1ste aanmelding

Wat

Burgers uit de Europese Unie die zich in België willen vestigen (langer dan 3 maanden) moeten zich binnen de 8 werkdagen na verhuis uit het buitenland naar Geel, melden bij de dienst vreemdelingen.

Aangezien de vreemdelingenwetgeving complex is en elke situatie anders is, zal je op de vreemdelingendienst de nodige informatie krijgen en nagegaan worden of je voldoet aan de voorwaarden om je in België te vestigen.

 

Benodigdheden

  • Je paspoort of identiteitskaart uit land van herkomst
  • Een uitschrijvingsbewijs van het land van herkomst, voorzien van het laatste adres
  • Historiek van je burgerlijke staat. (in voorkomend geval je huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte van de partner of een bewijs van ongehuwde staat)
  • Afschrift van de geboorteakten van alle gezinsleden die mee naar Geel verhuizen
  • Voor minderjarige kinderen: toestemming van de andere ouder voorzien van een legalisatie van de handtekening
  • Rijbewijs
  • Inlichtingenblad ingevuld en ondertekend (onderaan de pagina)

 
Alle aktes mogen max. 1 jaar oud zijn (bewijs ongehuwde staat max. 6 maanden oud) en moeten indien nodig voorzien zijn van de nodige legalisaties of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands, tenzij het gaat om een internationale akte.

 

Meer informatie over legalisaties vind je terug op de website: Klik hier

Meer informatie over de voorwaarden vind je terug op de website: Klik hier