Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken
Vreemdelingendienst

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 10
fax 014 56 62 19
vreemdelingendienst@geel.be

Meer info

Tenlasteneming 3bis (uitnodiging toerist of familie)

Wat

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek aan België.

 

Je blijft tot 2 jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

 

De dienst vreemdelingenzaken maakt deze uitnodiging aan indien een inwoner van Geel een vreemdeling wil uitnodigen in België voor een kort verblijf van maximum 90 dagen en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het gaat hier zowel over visumplichtige als niet-visumplichtige buitenlanders.

 

Voorwaarden

 Als garant moet je:

  • Belg zijn
  • Of buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België
     

Hoe aanvragen

Je komt persoonlijk naar de gemeente en brengt mee:

  • Je identiteitskaart of verblijfskaart
  • Kopie van het paspoort van de persoon die je wilt uitnodigen
  • 3 laatste loonbrieven
     

Je handtekening op de tenlasteneming wordt door ons gelegaliseerd

 

Afhandeling

Je stuurt de tenlasteneming naar de persoon die je uitnodigt.

Deze persoon moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum (C-visum) aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist of je garant kan staan voor de buitenlandse bezoeker.

Indien er geen Belgische ambassade is in het land van de bezoeker en de aanvraag zal gebeuren in een consulaat van een ander Schengengebied OF de vreemdeling is niet-visumplichtig stuurt de vreemdelingendienst de tenlasteneming naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Deze dienst zal dan beslissen of je garant kan staan.

Na een positieve beslissing zullen wij je terug uitnodigen om de tenlasteneming en het dossier op te halen zodat je het kan overmaken aan betrokkene.

 

Kosten

Deze dienstverlening is gratis