Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken
Vreemdelingendienst

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 10
fax 014 56 62 19
vreemdelingendienst@geel.be

Meer info

Beroepskaart

Wat

De beroepskaart is het document waarmee aan de buitenlandse zelfstandige de toelating gegeven wordt om een specifieke activiteit als zelfstandige uit te oefenen op Belgisch grondgebied, in een bepaalde hoedanigheid en voor een bepaalde periode (1 tot maximum 5 jaar).

Bepaalde categorieën van buitenlanders zijn evenwel vrijgesteld van beroepskaarten, de betrokken vrijgestelde categorieën worden hier opgesomd en uitgelegd: Vrijstelling van beroepskaart

 

Hoe aanvragen

Een aanvraag tot het verkrijgen, tot wijziging, tot hernieuwing of tot vervanging van een beroepskaart wordt ingediend bij:

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, indien de buitenlandse zelfstandige in het buitenland verblijft;
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze indien de buitenlandse zelfstandige beschikt over een geldig verblijf in België. Als geldig verblijf worden aanvaard: “attest van immatriculatie model A” of een “bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister” (= elektronische verblijfskaart type A).