Naar inhoud

Meer info

Lokaal Overleg Kinderopvang Geel

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

 

Secretaris

Eva Maréchal

KIKO vzw

Camus Blairon 714

2300 Turnhout

014 71 11 10
0470 10 72 37

 

Voorzitter

Yves van Hulsel

Tweeboomkens 32

2440 Geel

 

Bengelbende

014 56 73 45

 

Beleidsverantwoordelijke

Griet Verhesen

Schepen kinderopvang