Naar inhoud

Praktisch

Evenementenloket

Werft 20

2440 Geel


tel. 014 56 60 40
evenementen@geel.be

Meer info

Affiches plakken

Foto aanplakzuil

Wat

Activiteiten met een cultureel, creatief, godsdienstig, sportief of recreatief karakter die op het grondgebied van de stad Geel of aangrenzende gemeente plaatsvinden of georganiseerd worden door een erkende vereniging uit Geel , kunnen gratis aangekondigd worden op de aaplakborden en infozuilen van de Stad Geel.

 

 

Procedure

  • De organisatie vraagt goedkeuring aan de burgemeester om te mogen afficheren. De burgemeester geeft ter goedkeuring max. 40 stickers die op de affiches gekleefd dienen te worden. Deze sticker bevat de datum dat de affiche overplakt mag worden. Voor elk evenement dient een afzonderlijke aanvraag ingediend te worden. Jaarlijks terugkerende evenementen dienen telkens opnieuw aangevraagd te worden. 
  • De organisator brengt zelf de affiches aan op de infozuilen en de aanplakborden. Er is slechts één affiche per bord of zuil toegestaan en de beschikbare ruimte moet zo goed mogelijk benut worden. De affiches mogen slechts 3 weken voor de doorgang van de activiteit opgehangen worden. De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Op de affiches moet de volledige naam en adres van de verantwoordelijke uitgever vermeld staan. Het maximumformaat is A2 (60 x 42 cm).
  • Wie affiches overplakt krijgt een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede inbreuk op dit reglement kan dat bestraft worden volgens de bepalingen in de politiecodex.
  • Toelating tot het aanplakken van affiches vraag je aan via het formulier evenementen dat je hieronder terugvindt.

Waar plakken?

Een overzicht en plan van de infozuilen en aanplakborden kan je onderaan downloaden.