Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Leurkaartvrije activiteiten

Een leurkaart is niet vereist voor:

 1. De verkopen zonder handelskarakter met een uitsluitend menslievend doel.
 2. De occasionele verkopen door particulieren van goederen die de verkoper toebehoren (je hebt bv. geen leurkaart nodig op rommelmarkten voor particulieren).
 3. De verkopen in het kader van salons, handels- of landbouwbeurzen en kunsttentoonstellingen.
 4. De verkopen van plaatselijke handelaars op de openbare weg in het kader van occasionele manifestaties om de lokale handel te bevorderen.
 5. De verkoop van kranten en tijdschriften.
 6. De verkoop van een abonnement op kranten aan een vast en lokaal cliënteel.
 7. Verkoop door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar.
 8. Verkoop in het kader van een promotie door een handelaar, ambachtsman, kweker of producent.
 9. De verkopen door een gevestigde handelaar in een kraam op de openbare weg voor zijn vestiging, dat kan aanzien worden als het normale verlengstuk ervan.
 10. Liquidatie van voorraden door een handelaar buiten zijn gebruikelijke lokalen, na een schadegeval.
 11. Diensten en verkopen door 'ouvreuses' in filmzalen, toneelzalen en andere zalen waar voorstellingen gegeven worden.
 12. Ambulante verkoop van artistieke producties door de auteur ervan en artistieke prestaties.
 13. De verkopen van levensmiddelen via ambulante winkels met een vast cliënteel.
 14. De verkopen van binnenlandse producten afkomstig van de landbouw, tuinbouw, bosbouw, veefokkerij, jacht of visvangst op de plaatsen van de productie of rechtstreeks ten huize van de jager of de visser.
 15. De verkoop ten huize van de koper op zijn uitdrukkelijk verzoek.
 16. De home-party verkopen.
 17. Ambulante activiteiten georganiseerd door de overheid.