Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Meer info

Inschrijven BTW

Een BTW-plichtige moet zijn klanten BTW aanrekenen. In principe heeft hij het recht om de BTW die hij betaalde aan zijn leveranciers te recupereren. Vanaf 1 juli 2003 kan het aanvragen van een BTW-nummer geregeld worden via het ondernemingsloket. Louter informatief geven wij je hierbij de procedure voor het aanvragen van een BTW-nummer.

Waar aanvragen

Aanvraag van een BTW-nummer gebeurt bij het BTW-controlekantoor van de vestigingsplaats. Voor Geel kan je terecht bij:

Ministerie van Financiën, Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen,
Sector BTW
Werft 65
2440 Geel 
02 57 62 580 en 590

Voor te leggen documenten

  • Identiteitskaart.
  • Inschrijvingsnummer in het handels- of ambachtsregister.
  • 2 eensluidend verklaarde afschriften van de oprichtingsakte (voor vennootschappen en andere rechtspersonen).

Het BTW-nummer dat men toegewezen krijgt, moet vermeld worden op alle documenten die met de beroepsactiviteit verband houden.

Mogelijke BTW-regelingen

  • Normale regeling voor belastingsplichtigen (maandelijks of driemaandelijks).
  • Forfaitaire regeling.
  • Regeling van de egalisatiebelasting.
  • Forfaitaire landbouwregeling.
  • Ontheffing van de verplichting tot indiening van aangiften.

 

Je kan echter ten allen tijde kiezen om als gewone BTW-plichtige te worden beschouwd.