Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Meer info

Sociaal verzekeringsfonds - aansluiten

Zelfstandigen oefenen een beroepsactiviteit uit zonder daarbij gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Zij hebben een eigen sociaal statuut en zijn dan ook onderworpen aan een eigen regeling inzake sociale zekerheid.


Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten worden als zelfstandigen beschouwd en zijn dus ook onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. Ook helpers vallen hier onder. Zij staan een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bij zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn.

De aansluiting
Als zelfstandige ben je verplicht om binnen de 90 dagen, na de start van de activiteit, jezelf aan te sluiten bij een verzekeringsfonds (fonds naar keuze ofwel de Nationale Hulpkas). Inschrijvingsformulieren liggen ter beschikking bij de fondsen. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om van fonds te veranderen.


Betaling van sociale bijdragen

De sociale bijdragen moeten uiterlijk de laatste dag van elk kwartaal betaald worden aan het fonds. Deze bijdragen liggen niet definitief vast. Zij zijn afhankelijk van het bedrijfsinkomen van het derde kalenderjaar voordien (voor 2002 worden de bijdragen berekend op basis van het inkomen van 1999).

Er bestaat zowel een minimum- als een maximumbijdrage. Het inkomen van een starter is uiteraard niet gekend. Zij betalen de eerste drie jaar 'voorlopige bijdragen'. Later kan er eventueel een aanpassing volgen. 
 
Onderaan deze pagina kan je een lijst met alle verzekeringsfondsen downloaden.

Rechten
Wie in orde is met het sociaal statuut voor zelfstandigen, heeft recht op een aantal uitkeringen:
 

  • Gezinsbijslagen: maandelijkse kinderbijslag en andere uitkeringen (leeftijdsbijslagen en wezenbijslag)
    omvat tevens kraamgeld en eventueel een adoptiepremie.
  • Pensioen: Bestaande vormen: rustpensioen, overlevingspensioen, aanvullende pensioenen.
  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering: omvat twee takken:     
    • Geneeskundige verzorging garandeert terugbetaling van medische kosten: enkel voor "grote risico's" (operatieve ingrepen, revalidatie, ziekenhuiskosten). Voor kleine risico's kan men vrijwillig een bijkomende verzekering afsluiten. 
    • Arbeidsongeschiktheid: voorziet in een vervangingsinkomen. Pas vanaf de vierde maand kan men een dagvergoeding bekomen. Vanaf het tweede jaar kunnen deze uitkeringen worden verhoogd.