Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Meer info

Socio-economische vergunning - hoe aanvragen?

De aanvraag moet per aangetekende brief verstuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de vestiging komt, of je bezorgt de aanvraag zelf aan het gemeentebestuur en vraagt een ontvangstbewijs.


Voor de aanvraag worden volgende documenten gebruikt:

  1. Ontwerp van één handelszaak SE 1. Je kan dit document onderaan downloaden.
  2. Ontwerp geheel handelszaken/handelsgeheel SE 2. Je kan dit document onderaan downloaden.

De aanvraag dient tevens vergezeld van een sociaal-economisch dossier. Dit dossier dient minstens volgende gegevens over onderstaande criteria te bevatten:

  1. Ruimtelijke ligging van de handelsvestiging
  2. Belangen van de consumenten
  3. De invloed van het project op de werkgelegenheid
  4. De weerslag van het project op de bestaande handel.