Naar inhoud

Toekomstperspectieven en resultaten

Foto ADAM bord

Resultaten

Aangezien een goed onderwijs en gezondheidszorg belangrijke peilers zijn voor een samenleving, werd vanuit vorige projecten sterk geĆÆnvesteerd in Slatina-Timis. En met succes! Er zijn actueel minder kinderziektes, er wordt preventief gewerkt, de inwoners uit de verdere gehuchten hebben evenzeer toegang tot een betaalbare, kwalitatieve en patiëntvriendelijke eerstelijnsgezondheidszorg en de rechten van de patiënten worden verdedigd tegen de uitwassen van de privatisering. Verder is de uitbouw van sociale organisaties een goed instrument gebleken om rechtstreeks te werken met de lokale bevolking. Zelfredzaamheid en zelfbedruipendheid blijven de voornaamste aandachtspunten in de verdere samenwerking tussen Geel en Roemenië.


Toekomstperspectieven

Mensen een toekomst geven in eigen land, dichtbij hun familie en kennissen en ingebed in hun eigen cultuur blijft de algemene doelstelling voor Vzw Geels Roemeniëkomitee. Slatina-Timis heeft voor Roemenië een voorbeeldfunctie. De projecten die ondertussen in Slatina-Timis gerealiseerd zijn tonen immers aan dat via samenwerkingsverbanden en met cofinanciering van de Vlaamse Overheid positieve ontwikkelingen ontstaan in eigen dorp, streek, land.

Vzw Roemeniëkcomité staat echter niet stil en zet zich momenteel terug in voor de uitbouw van een nieuw goedgekeurd project van de Vlaamse overheid in samenwerking met Somepro, ADR-Vlaanderen en FDAAM (Foundation of Mutual Help in Romania)


Meer info

Foto tandartskabinet Slatina-Timis