Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Soorten leurhandel

De ambulante handelaar kan op volgende plaatsen verkopen:

 1. Openbare en private markten.
 2. Openbare weg.
 3. Andere plaatsen die met de openbare weg gelijkgesteld zijn: parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, winkelgalerijen, stations-, luchthaven- en metrohallen, en de plaatsen waar kermissen plaatsvinden.
 4. Ten huize van de consument.
 5. Openbaar domein (de meeste gemeenteparken).
 6. Plaatsen die aan de openbare weg grenzen, meer bepaald de private bermen langs de openbare weg.
 7. Commerciële parkeerplaatsen.
 8. Manifestaties die tot doel hebben de lokale handel te bevorderen (braderieën).
 9. Manifestaties die tot doel hebben het leven in de gemeente te bevorderen.
 10. Rommelmarkten, ook wanneer ze op privé-terrein plaatsvinden.
 11. Verkoop van bloemen in hotels, restaurants en cafés.
 12. Bijkomstige verkopen tijdens culturele of sportieve evenementen.