Naar inhoud

Praktisch

Team cultuurbeleid

Markt 1

2440 Geel


tel. 014 56 66 85
cultuurdienst@geel.be

Meer info

Werkingstoelagen cultuurraad

Werkingstoelagen

De meeste (socio-)culturele verenigingen aangesloten bij de cultuurraad kunnen een jaarlijkse werkingstoelage aanvragen. Het volledige reglement kan je onderaan downloaden. De toelage kan jaarlijks aangevraagd worden voor een werking van het vorige kalenderjaar.

 

Randvoorwaarden

Enkel verenigingen die minstens 1 Algemene Vergadering van de cultuurraad hebben bijgewoond in het kalenderjaar waarvoor ze subsidie aanvragen, komen in aanmerking.

 

Verenigingen die aansloten bij de cultuurraad voor 1 juli van het kalenderjaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd, kunnen activiteiten indienen vanaf het moment van de aansluiting tot het einde van het kalenderjaar.

 

Verenigingen die aansloten bij de cultuurraad na 1 juli, kunnen pas voor het volgende kalenderjaar indienen.

 

Indienen

Je vindt het formulier onderaan terug. Op aanvraag is het ook te verkrijgen bij de cultuurdienst. Digitaal invullen wordt aangeraden. Denk dan ook aan de bewijsstukken. Bezorg het formulier aan de cultuurdienst tot en met 1 februari.

 

Wie hulp nodig heeft om het formulier in te vullen, kan steeds een afspraak maken met de cultuurdienst. Vul je het formulier zelf in, lees dan alle randvoorwaarden en toelichtingen rustig. Hierin krijg je de nodige informatie.

 

De indiening is pas definitief tegen ontvangstbevestiging. Indienen gebeurt bij voorkeur via mail naar cultuur@geel.be. Je krijgt dan een bevestigingsmail. Wie het formulier graag persoonlijk binnenbrengt, kan dit doen tegen ontvangstbewijs aan de balie van het toeristisch kantoor tijdens de openingsuren.