Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Meer info

Verhuur voertuigen met bestuurder - vergunning aanvragen

Voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, door middel van één of meer voertuigen is een vergunning vereist. Deze vergunning wordt afgeleverd door de gemeente op wiens grondgebied de exploitatiezetel van de kandidaat-vergunninghouder is gevestigd. Deze vergunning geldt voor gans het Vlaamse grondgebied.

De aanvraag voor vergunning gebeurt via een aanvraagformulier dat door het stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld. Je kan het onderaan downloaden.

Onder “diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wordt verstaan: alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen.

 


De duur van de vergunning is vijf jaar, en kan voor dezelfde duur hernieuwd worden.

 


De vergunning voor het exploiteren van een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder is onderhevig aan een belasting van 250 euro per vergund voertuig, opgelegd door het decreet.