Naar inhoud

Praktisch

Archief

Werft 30
2440 Geel


tel. 014 56 66 90
archief@geel.be

Archief - collecties

Voorpagina Nieuwsblad van Geel (1853)

Lokale tijdschriften en kranten
De belangrijkste krant in deze collectie is het Nieuwsblad van Geel. Deze krant werd opgericht in 1853 en vormt een belangrijke bron voor de Geelse geschiedenis. De jaargangen tot en met 1967 staan op microfilm. Voor opzoekingen na deze datum kan je de originelen inkijken. Voor een kort overzicht van onze krantencollectie, zie catalogus Belgische kranten.

 

Knipselmappen
Deze collectie bestaat uit persknipsels over Geel, gesorteerd per onderwerp. Zo zijn er bijvoorbeeld volgende onderwerpen: geschiedenis, historische gebouwen, verenigingen, sport, personalia, geesteszieken, H. Dimpna. De meeste knipsels komen uit het Nieuwsblad van Geel.

 

Kaarten en plannen
Het stadsarchief bewaart onder andere gedrukte Ferrariskaarten (1771-778) en 20ste-eeuwse kaarten van Geel en de omliggende gemeenten. Volledigheidshalve vermelden we hier ook de atlas van het primitief kadaster van Geel van 1816 en kadasterkaarten van bijna volledig Geel die beginnen vanaf de jaren 1840 tot en met 1973.

De Geelse Markt rond 1900
Foto’s, prentbriefkaarten, dia’s.
Wil je graag weten hoe je straat of buurt er vroeger uitzag, dan kan je terecht op het stadsarchief. We bezitten duizenden foto’s en prentkaarten van Geel, niet enkel van straten en gebouwen, maar ook van personen en belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld de Sint-Dimpnaommegangen. Een deel van deze collectie kan je online bekijken via www.erfgoedbankgeel.be

 

Bidprentjes en doodsbrieven
Deze collectie bestaat uit ongeveer 23.000 bidprentjes en 9000 doodsbrieven van Geel. Het oudste dateert van 1812. We hebben een aparte collectie van belangrijke Geelse personen, Geelse priesters en regulieren en Geelse politici. De collectie is ontsloten op PC via het programma Hazadata.

 

Collectie steekkaarten
In fichebakken in de leeszaal zijn duizenden steekkaarten in te kijken met de namen van Geelse personen en de verwijzing naar de archiefbron waarin ze voorkomen. De steekkaarten zijn alfabetisch geordend en lopen van de 12de tot de 20ste eeuw. Verder zijn er ook steekkaarten te raadplegen in verband met geesteszieken, huisnamen, toponiemen, studenten van de Latijnse school en het Sint-Aloysiuscollege.