Naar inhoud

Praktisch

GAS

Stelenseweg 92  
2440 Geel


tel. 014 56 60 86
gas@geel.be

Voor welke overtredingen?

Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de kleine criminaliteit, bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken. Hieronder vallen bijvoorbeeld lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, illegaal graffiti spuiten, wildplakken, enz.

 

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd ( oa beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket.