Naar inhoud

Praktisch

Dienst sport

Fehrenbachstraat 26A
2440 Geel


tel. 014 56 67 00
fax 014 56 67 39
sport@geel.be

Meer info

Subsidie Bijzondere Sportmanifestaties

Binnen de perken van de kredieten die op de begroting van de stad worden voorzien, adviseert de sportraad het schepencollege een toelage toe te kennen aan sportverenigingen die een bijzondere sportmanifestatie organiseren.

 

Wat is een bijzondere sportmanifestatie en wat moet je doen om voor de subsidie in aanmerking te komen? Dat vind je in het reglement hieronder. De manifestatie moet een competitief karakter en veel uitstraling hebben, dat is alvast belangrijk.

 

De criteria bij het berekenen van de toelage zijn:

1. het niveau van het evenement (internationaal, nationaal, Vlaams, provinciaal... ),

2. het aantal deelnemers,

3. het aantal edities (hoeveel keer heeft het evenement reeds plaatsgevonden in Geel),

4. het overzicht van de voorziene inkomsten en uitgaven,

5. de toegankelijkheid voor Gelenaren (moeten Gelenaren inkom betalen of niet?),

6. het aantal verwachte toeschouwers.

 

Laat voor 15 oktober schriftelijk of via e-mail aan de sportdienst weten dat jullie in het volgende kalenderjaar een bijzondere sportmanifestatie plannen en daarvoor een aanvraagdossier willen indienen. Het volledige aanvraagdossier, jullie krijgen daarvoor de nodige documenten, moet binnen zijn bij de sportdienst voor 1 december.

Poststempel, ontvangstbewijs of datum van e-mail gelden als bewijs van tijdige indiening. Steek het dossier niet gewoon in de brievenbus van het zwembad.