Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Wet Dedecker

In welk opzicht is de gemeente erbij betrokken

In de eerste plaats is de gemeente opdrachtgever voor werken aan haar eigen wegen. Zij dient bijgevolg een bijdrage te leveren tot het Participatiefonds.

De gemeente op wiens grondgebied de werken zullen plaatsvinden bakent in overleg met de bouwheer tevens het gebied af waarbinnen de werken hinder kunnen veroorzaken voor een inrichting van een onderneming en brengt het Fonds op de hoogte van de hinder en de ontwikkeling van de werken.

De gemeente brengt de verantwoordelijke van de onderneming (VO) schriftelijk op de hoogte van de werken en
van de mogelijkheid om, in het voorkomende geval, een vergoeding te bekomen voor alle zelfstandigen die in de inrichting van een onderneming werken.

 

Participatiefonds

De zelfstandige die vindt dat hij het slachtoffer is van hinder door werken op het openbaar domein, kan een aanvraag om schadevergoeding indienen bij het Participatiefonds. Als de vraag ontvankelijk en gegrond bevonden wordt, geeft het Participatiefonds een compensatievergoeding voor het inkomensverlies van 70 euro per kalenderdag. iedere opdrachtgever van werken op het openbaar domein dient volgens een vastgelegd financieringsmechanisme zijn bijdrage te leveren tot dit Participatiefonds.

 


Wie komt in aanmerking
De wet kent zelfstandigen die aanzienlijke schade lijden door werken op het openbaar domein, een forfaitaire schadevergoeding toe die berekend is op basis van het aantal dagen dat hun inrichting moest sluiten. Dit geldt niet voor alle zelfstandigen, maar enkel voor "kleine" zelfstandigen (minder dan 10 werknemers, omzet van minder dan 2 miljoen euro) met als voornaamste activiteit de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan verbruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is in een gebouwde inrichting.

De vergoeding kan enkel aangevraagd worden als de inrichting 7 dagen gesloten is. Een aanvraagformulier kan je onderaan downloaden en terugsturen naar de dienst Lokale economie. Een aanvraagformulier voor het Participatiefonds vind je eveneens onderaan.