Naar inhoud

Praktisch

Brandweerzone Kempen

Stelenseweg 92
2440 Geel
Bereikbaarheid


tel. 014 56 66 30
brandweer@geel.be

DGH - historiek

Structuur DGH

Historiek
De Dringende Geneeskundige hulpverlening (DGH) is relatief jong. Er was geen gestructureerde hulpverlening op nationaal vlak vóór 1956. De wet van 8 april 1958 stelt de Commissie van Openbare Onderstand (heden OCMW) verantwoordelijk voor het transport en de dringende verzorging van ieder persoon die zich op het grondgebied van de gemeente bevindt en die, ingevolge ongeval of ziekte, onmiddellijk verzorging nodig heeft.


Na een grondige studie werd via de wet van 8 juli 1964 de verantwoordelijkheid van de DGH overgedragen van het OCMW aan de Staat. In 1965 ontstond ‘het eenvormig oproepsysteem’. Dit systeem maakt het mogelijk de juiste middelen zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen. Het telefoonnummer 100 werd door de regie van de PTT toegewezen en kan in geval van nood gratis gevormd worden op alle automatische posten.


Op 3 maart 1998 werd de basiswet van de DGH aangepast. Vanaf dit moment kan iedereen beroep doen op een erkende ‘100-ziekenwagen’ in geval van ongeval, plotse aandoening of verwikkeling van een zieke, zowel op de openbare weg, openbare plaats als thuis. Tevens werd de Mobiele Urgentie Groep (MUG) erkend, naast het recht van de dienst 100 om een arts op te vorderen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de DGH zéér professioneel werkt!


DGH steunt op vier peilers:

  • Eerste hulp aan slachtoffers ter plaatse
  • Vervoer naar dichtst bijgelegen erkend ziekenhuis
  • De dichtst bijgelegen ambulancedienst doet het vervoer
  • De dienst 100 heeft een opeisingsrecht bij artsen, ambulances en ziekenhuizen.