Mathias, 29 jaar

Geëngageerde medewerker lokaal bestuur Meerhout

  • was jarenlang lid en leider bij Sint-Aloysiusscouts
  • zat mee in de raad van bestuur van het ontmoetingscentrum in Winkelomheide
  • is nu actief bij voetbalclub Alberta

Welke richting gaan we uit volgens jou?

"Onze ruimte wordt schaarser dus we moeten goed nadenken over hoe we ze invullen. Winkelomheide bijvoorbeeld is een van de snelst groeiende delen binnen Geel. We mogen daar geen ‘slaapgemeente’ van maken waar mensen enkel de nacht doorbrengen. Zelf woon ik nu in het centrum en daar is mobiliteit een gevoelig punt. Ik weet dat het geen populaire mening is (lacht), maar ik vind dat we binnen de ring, waar het kan en wenselijk is, beperkt hoger mogen bouwen. Als we dit op een verstandige manier doen, houden we broodnodige open ruimte over. We kunnen nu eenmaal niet alles volbouwen met losstaande woningen. En de meeste mensen beseffen volgens mij wel dat er iets moet gebeuren …"