Subsidies startende jeugdwerkinitiatieven

Een éénmalige toelage voor startende jeugdwerkinitiatieven.

Voorwaarden

De organisatie, die een aanvraag wenst in te dienen, moet reeds gedurende een maand activiteiten georganiseerd hebben.

Procedure

Er wordt een verslag opgemaakt van minimum 3 activiteiten. Op basis hiervan zal het dagelijks bestuur van de Geelse Jeugdraad de aanvraag beoordelen.

Bedrag

De eenmalige startpremie bedraagt 500 euro.

  • Een eerste voorschot van 250 euro wordt uitgekeerd op basis van de aanvraag.
  • Alvorens het saldo wordt uitbetaald moet blijken dat er na een half jaar nog effectief een werking is.