Veiligheidssubsidies

Elke erkende jeugdvereniging die deelgenomen heeft aan de opleiding fuifcoach en over een geldig attest beschikt, heeft bij de organisatie van een fuif recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor het inhuren van een vergunde bewakingsfirma.

Voorwaarden

  1. De fuif moet een openbaar karakter hebben en alle geldende procedures en termijnen voor de inrichting van een fuif of evenement moeten gerespecteerd zijn om aanspraak te kunnen maken op de voorziene subsidie.
  2. Deze subsidie kan slechts tweemaal per vereniging/organisatie per jaar uitgekeerd worden.

Procedure

Binnen de 2 maanden na afloop van de fuif

  • indienen verslagformulier
  • met daarbij een bewijs van de gemaakte kosten (kopie betalingsbewijs of ander geldig bewijsstuk).

Bedrag

De uit te keren subsidie bedraagt 50 % van de gemaakte kosten.

De maximaal te verkrijgen subsidie is afhankelijk van de grootte van het evenement:

  1. Kleine evenementen (-500 personen): max. 500 euro
  2. Middelgrote evenementen (500 tot 1.500 personen): max 750 euro
  3. Grote evenementen (+1.500 personen): max. 1.000 euro

Afhandeling

Er worden 2 uitbetalingstermijnen voorzien. Een eerste periode loopt over de maanden, januari, februari, maart en april, mei, juni. Een tweede periode heeft betrekking op de maanden, juli, augustus, september en oktober, november, december. Elk jeugdwerkinitiatief kan voor elke periode slechts éénmaal een aanvraag indienen en voor dezelfde toelage slechts twee aanvragen per jaar, tenzij er andere bepalingen gelden per soort subsidie.