Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen van 200 euro per jaar.

Voorwaarden

  • Lees eerst goed het reglement over deze premie! (Zie hieronder in de bijlagen)
  • Let op: nieuwe voorwaarden van kracht vanaf 1 september 2019.
  • Als u momenteel niet aan de voorwaarden voldoet kom dan na die datum terug naar deze pagina. De voorwaarden worden immers minder streng zodat méér mantelzorgers een premie zullen kunnen krijgen.

Procedure

De mantelzorger vraagt de mantelzorgpremie jaarlijks zelf opnieuw aan.

  • U dient uw aanvraag bij voorkeur in via het E-loket.
  • U kan uw aanvraag ook persoonlijk doen. Hiervoor maakt U een afspraak met de dienst sociale zorg.

Bedrag

Per kalenderjaar kan een mantelzorger één premie van 200 euro ontvangen.

Afhandeling

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist tot de toekenningen. De aanvrager/mantelzorger wordt per brief geïnformeerd over de toekenning.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart mantelzorger en zorgbehoevende
  • Een ingevuld aanvraagformulier
  • Attesten in verband met de zorgbehoefte van de persoon die mantelzorg ontvangt