Machtiging voor standplaats op kermis

Op het grondgebied van stad Geel vinden in 2018 volgende kermissen plaats:

 • Carnavalkermis: 3/3 tot 5/3/2018
 • Palmenmarkt: 23/3 tot 27/3/2018
 • Vaartkermis: 22/4 tot 23/4/2018
 • Holvenkermis: 6/5 tot 7/5/2018
 • Puntkermis: 3/6 tot 4/6/2018
 • Larumkermis: 1/7 tot 2/7/2018
 • St.-Dimpnakermis: 15/7 tot 16/7/2018
 • Elsumkermis: 5/8 tot 6/8/2018
 • Zammelkermis: 12/8 tot 15/8/2018
 • Oosterlokermis: 26/8 tot 27/8/2018
 • Belkermis: 9/9 tot 10/9/2018
 • Stelenkermis: 23/9 tot 24/9/2018
 • Ten Aard kermis: 14/10 tot 15/10/2018
 • Winkelomheidekermis 21/10 tot 28/10/2018
 • Soldatenkermis: 11/11 tot 12/11/2018

Uitbaters op de Geelse kermissen moeten zich houden aan dit reglement.

Om een kermisattractie of een vestiging in kermisgastronomie uit te baten, moet u als kermisuitbater een kermisstandplaats aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

U moet de volgende documenten bezitten:

 • een machtiging kermisactiviteiten voor het uitbaten van een kermisattractie of vestiging kermisgastronomie met bediening aan tafel
 • een machtiging ambulante activiteiten voor het uitbaten van een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel
 • een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • voor de attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiches na montage), het bewijs van periodieke controles en onderhoud
 • voor de vestigingen van kermisgastronomie: de vereiste gezondheidsdocumenten.

Procedure

U vraagt uw kermisstandplaats aan bij de gemeente, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in het gemeentelijk kermisreglement.

Er zijn twee types van kermisstandplaatsen:

 • standplaatsen met abonnement
 • standplaatsen die toegewezen worden voor de duur van de kermis.

Het abonnement is de algemene regel. Een abonnement wordt u toegewezen als u 3 jaar na elkaar een standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen. Een abonnement is 5 jaar geldig en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

Een standplaats wordt toegekend via proces-verbaal na publicatie van een vacature, controle van de voorwaarden en een vergelijking van de kandidaturen volgens deze criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties
 • de aantrekkingskracht en veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de ervaring en de deskundigheid van de uitbater en van de aangestelde verantwoordelijken van het personeel
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.