Financiële tegemoetkoming - incontinentie

Geelse burgers die omwille van medische redenen gebruik maken van incontinentiemateriaal kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden

  • U woont en verblijft op een thuisadres in Geel, niet in een woonzorgcentrum of een andere instelling.
  • U maakt gebruik van incontinentiemateriaal omwille van medische redenen.
  • U hebt een recent medisch attest.

Procedure

  • U kunt de financiële tegemoetkoming jaarlijks aanvragen bij de dienst sociale zorg, mits een recent medisch attest.
  • U kan het volledig ingevulde aanvraagformulier incontinentie ook afgeven aan het onthaal van het Sociaal Huis.

Wat meebrengen

  • Recent medisch attest voor het gebruik van incontinentiemateriaal om wille van medische redenen
  • Identiteitskaart
  • Rekeningnummer begunstigde (aanvrager)