Groepsaankoop groene stroom

Met de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen stap je gemakkelijk en veilig over naar een voordelig energiecontract. Hoe groter de groep, hoe groter de besparing kan zijn.

Procedure

Schrijf vrijblijvend in voor 25 september en u ontvangt voor 12 oktober een persoonlijk voorstel.
Op dat moment beslist u of u al dan niet wil ingaan op het aanbod.

Als particulier kan u online inschrijven of een afspraak maken bij het contactcentrum grondgebonden zaken van de stad Geel.

Gelijklopend met de groepsaankoop voor particulieren organiseert de provincie Antwerpen een aparte groepsaankoop voor verenigingen (sport, welzijn, cultuur, jeugd etc), KMO's en zelfstandigen. Deze aankoop verloopt volledig digitaal en de veiling vindt twee weken later, op 10 oktober, plaats.

Wat meebrengen

Gelieve bij afspraak steeds uw laatste eindafrekening van de leverancier mee te brengen.