Europees rijbewijs

Maak een afspraak

Hernieuwen rijbewijs bankkaartmodelCheck de geldigheidsdatum van jouw rijbewijs!

Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in juli 2010 in enkele pilootgemeenten, in 2013 volgden uiterlijk alle gemeenten en steden. Deze hebben maar een administratieve geldigheid van 10 jaar (4b). Binnenkort moeten die eerste rijbewijzen dus hernieuwd worden. Iedereen heeft de plicht om zelf de administratieve einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en de hernieuwing ervan op tijd aan te vragen.

Is jouw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken om je rijbewijs te hernieuwen.

Opgelet: de Europese rijbewijzen in papieren formaat hebben geen administratieve einddatum en zijn nog geldig tot 2033, hernieuwing is dus niet noodzakelijk.

Sinds begin 2013 levert de stad enkel nog het nieuwe Europees rijbewijs (bankkaartmodel) af.

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Bedrag

 • De aanvraag van een Europees rijbewijs kost 26 euro. (U kunt veilig en snel met bancontact betalen).

Afhandeling

 • Na 5 dagen kunt u het rijbewijs afhalen aan de onthaalbalie in het stadhuis. Hiervoor moet u geen afspraak maken.
 • U moet uw oud rijbewijs of voorlopig rijbewijs¬†meebrengen en inleveren.¬†

Aanvraag om een rijbewijs 

Volmacht afhalen rijbewijs