Pop-up cultuurcafé de Halle

Stadsbestuur zoekt tijdelijke creatieve invulling voor deel van de Halle op Markt

Het Geelse stadsbestuur is op zoek naar creatievelingen die een tijdelijke invulling kunnen geven aan de ruimtes van voormalig cultuurcafé de Halle op de Markt, namelijk het gelijkvloers en de kelderruimte.

De Halle kwam ter beschikking op 1 januari, na het verlopen van het huurcontract. Het stadsbestuur stelde vast dat er vraag is naar locaties om tijdelijke creatieve concepten neer te poten. Daarom wil het de invulling van het beoogde pop-up concept niet al te strikt omlijnen. Het kan bijvoorbeeld gaan om workshops, evenementen, tentoonstellingen, ateliers, een verrassend horecaproject of een combinatie van initiatieven. Stad Geel stelt de Halle ter beschikking gedurende minimum zes maanden tot maximaal een jaar, vanaf 29 maart 2019.

De Halle

De Halle is een erkend monument gelegen op de Markt, naast de St.-Amandskerk. Het gebouw dateert uit de 15de eeuw en was oorspronkelijk een lakenhalle en verkoopcentrum. Eind 17de eeuw werd het ingericht als raadhuis. Tot eind jaren 80 van vorige eeuw deed het dienst als gemeentehuis. Sinds 2006 biedt het onderdak aan cultuurcafé de Halle en de exporuimte van cultuurcentrum de Werft.

Voorwaarden

 • Het stadsbestuur verwacht dat de gelijkvloerse verdieping vooraf en de door u gebruikte ruimten (de gelijkvloerse verdieping en het publiek deel van de kelderruimte) achteraf geschilderd worden volgens instructies van de stad.
 • Het stadsbestuur vraagt een waarborg van 5000 euro.

Selectieprocedure

U kon uw dossier voor een creatief pop-upconcept indienen tot 10 maart 2019. Een jury zal de binnengekomen voorstellen beoordelen aan de hand van volgende criteria en puntenverdeling:

 • Concept (40 punten)
 • Toegankelijkheid (20 punten)
 • Creativiteit (15 punten)
 • Rendabiliteit en financieel voorstel (15 punten)
 • Ervaring (10 punten)

Het dossier moet de jury in staat stellen een beoordeling te geven op de vooropgestelde criteria. Het moet zeker volgende informatie verschaffen: persoonsgegevens initiatiefnemer(s), cv van de initiatiefnemers, gegevens onderneming waaronder project opgestart wordt (optioneel), toelichting concept + eventuele programma, financieel plan, termijn waarover u over de Halle wenst te beschikken, doelgroep, soort activiteiten, openingsuren, kostprijs voor deelnemer/gebruiker, eventuele financiële bijdrage aan de stad voor de huur van de Halle, foto’s en beeldmateriaal om een idee te geven over de look & feel, communicatieplan.

Meer informatie

 • Wilt u meer weten over de voorwaarden, neem dan contact op met centrummanager Jochen Vandeven op 014 56 60 92 of via e-mail.
 • Een technische fiche en blanco standaard contract zullen ter beschikking gesteld worden tegen de bezichtigingsmomenten op 12 en 13 februari 2019.

Veelgestelde vragen

 • Wie moet er instaan voor de schilderwerken?
  De gebruiker of een externe firma die door de gebruiker aangesteld wordt.
 • Mogen alle soorten verf gebruikt worden?
  Nee, de stad kijkt toe op alle aanpassingswerken. Aangezien het gebouw een monument is, moet u eerst goedkeuring krijgen, ook voor het verftype.
 • Mag de toog blijven staan?
  Ja, dat kan.
 • Mag de aanwezige koffiezetmachine gebruikt worden?
  Ja. De koffiezetmachine is eigendom van het stadsbestuur en kan ter beschikking gesteld worden, mits zelf te bepalen vergoeding. Gelieve de vergoeding die u bereid bent te betalen, te specifiëren in uw projectdossier.
 • Kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige geluidsinstallatie?
  Ja. De boxen die in de ruimtes hangen zijn eigendom van het stadsbestuur en kunnen ter beschikking gesteld worden, mits zelf te bepalen vergoeding. Gelieve de vergoeding die u bereid bent te betalen, te specifiëren in uw projectdossier.
 • Wie betaalt het verbruik van elektriciteit en water?
  De gebruiker
 • Hoe worden de ter beschikking gestelde ruimtes verwarmd?
  Het gelijkvloers en kelder zijn voorzien van vloerverwarming en temperatuur geregelde verluchting.
 • Wie moet instaan voor de verzekeringen (BA, brand, ongevallen)?
  De gebruiker
 • Wie betaalt de grondlasten (onroerende voorheffing)?
  De stad
 • Moet de uitbater van de pop-up promotaks betalen?
  Elke handelaar die op 1 januari in het promotaks gebied gevestigd is, moet voor dat jaar promotaks betalen. Voor de zone Markt bedraagt dit 350 euro.
 • Hoe lang kan ik over de ruimtes van de Halle beschikken?
  Minimaal zes maanden, maximaal een jaar.
 • Is de renovatieperiode inbegrepen in de termijn dat ik over het pand kan beschikken?
  Ja
 • Tegen wanneer moet ik mijn voorstel indienen?
  Voor 10 maart 2019
 • Kan ik de ruimtes die ter beschikking gesteld worden vooraf bezichtigen om de mogelijkheden te bekijken?
  Ja, er worden twee bezichtigingsmomenten georganiseerd, nl. op dinsdag 12 februari 2019 van 18 uur tot 20 uur en woensdag 13 februari 2019 van 14 uur tot 16 uur.
 • Mag ik een dossier indienen als privépersoon of moet dit onder de noemer van een organisatie, hetzij nv, bvba, vzw …?
  Alles is mogelijk.
 • Mag ik een eigen naam bedenken voor het pop-up project?
  Ja, dit mag. Graag de naam mee vermelden in het dossier dat ingediend wordt.
 • Mag ik gebruik maken van de ramen om het project of de projectnaam meer zichtbaarheid te geven?
  Ja. Op de ramen mogen tijdelijke stickers geplakt worden, voor zover deze geen blijvende sporen achterlaten.
 • Is een winkel als pop-up project ook mogelijk?
  Op de Halle is het RUP met bestemming ‘openbare en culturele functies, horeca’ van toepassing. Omwille van vergunningsredenen is een winkel als hoofdactiviteit dus niet aanvaardbaar.
 • Kan ik gebruik maken van de terraszone?
  Ja, mits naleving terrasreglement.
 • Welke vergoeding moet voor het terras betaald worden?
  15 euro/m²
 • Hoe groot mag het terras zijn? Het terras mag de breedte van de eigen gevel hebben, en 9 meter diep zijn.
 • Op welke tijdstippen kunnen leveringen (bv. drank) gebeuren?
  Dat kan tussen 7 en 10 uur, met uitzondering van dinsdag en zaterdag. Dinsdag en zaterdag zijn de wekelijkse marktdagen.
 • Bestaat de mogelijkheid om een doorstart te maken?
  Er zal een evaluatie ingepland worden.
 • Kan ik de andere ruimtes in de Halle bijhuren om bepaalde initiatieven uit te werken, hetzij tijdelijk, hetzij gedurende de hele periode?
  Als er interesse is om bijkomende ruimtes in het gebouw te gebruiken, kan hierover in dialoog gegaan worden met AGB cultuur. Veel hangt af van het reeds voorziene programma.
 • Ben ik verplicht huur te betalen?
  Nee. Indien u bereid bent huur te betalen, scoort u wel hoger op het criterium ‘rendabiliteit en financieel voorstel’.
 • Hoe kan het stadsbestuur mij ondersteunen bij de promotie?
  Communicatie over de opening naar de pers en via de stedelijke kanalen is mogelijk.
 • Kan ik als starter genieten van begeleiding?
  Bent u op zoek naar begeleiding dan kunt u contact opnemen met UNIZO Geel, Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel (website UNIZO). Starters tot 30 jaar verwijzen we voor gratis advies graag door naar Broeikas, Diestseweg 135, 2440 Geel, 014 58 84 30, e-mail.