Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Logo Structuurplan Geel

Het gemeentelijk structuurplan Geel (GRS Geel) werd goedgekeurd door het provinciebestuur op 11 mei 2006. Hiermee is de beleidsvisie van de stad Geel op het vlak van ruimtelijke planning voor de komende jaren vastgesteld. Het structuurplan is opgedeeld in een Informatief gedeelte, waarin de bestaande ruimtelijke structuur van Geel wordt beschreven en geanalyseerd, een Richtinggevend gedeelte dat de toekomstvisie omvat en ten slotte het bindende gedeelte opgenomen, met daarin de prioriteiten van het stadsbestuur.


Ook de Vlaamse Regering en de provincie Antwerpen hebben ruimtelijke structuurplannen opgesteld, waarin belangrijke krijtlijnen werden uitgezet voor de toekomst van de stad Geel. Deze plannen kan je raadplegen via de volgende links: 

  • Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA)
  • Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)

Momenteel wordt een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Geel voorbereid. Meer informatie hierover vind je op http://structuurplan.geel.be

Overzicht