Naar inhoud

Praktisch

Sportraad

Fehrenbachstraat 26A

2440 Geel


tel. 014 56 67 00
fax 014 56 67 18
sportraad@geel.be

Sportraad - Bestuur

De Geelse sportraad, ontstaan in 1970, is een stedelijk erkende adviesraad. De sportraad heeft tot doel sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Met sport wordt bedoeld alle activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of een recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.

Dit doet de sportraad o.a. door:

  • Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving.
  • Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontwikkelen op het grondgebied van Geel.
  • Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding.
  • Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.
  • De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

 

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Vandaar dat zij is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Overzicht