Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt de bestemming en inrichting van een gebied vast. Ligt uw perceel binnen de grenzen van een RUP, dan bepaalt dit plan waaraan je project moet voldoen om een vergunning te kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor een bijzonder plan van aanleg (BPA), wat een oudere variant van een RUP is.

Een RUP kan opgemaakt worden door de stad, de provincie of de Vlaamse overheid. Het plan doorloopt een hele procedure voordat het in werking treedt. Zo wordt er onder meer een openbaar onderzoek georganiseerd. Heeft u opmerkingen over een van de plannen die in openbaar onderzoek zijn? Laat ons dit dan tijdig weten.

De stad kan niet zomaar een RUP opmaken. Het RUP moet kaderen in de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en in de visie uit de structuurplannen van de hogere overheden.

Overzicht