Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Masterplannen en Ruimtelijke Visies

Door de stad Geel worden soms Masterplannen of Ruimtelijke Visies voor bepaalde gebieden opgesteld. Het gaat dan niet om juridisch bindende plannen, maar om plannen die weergeven wat de visie van de stad is op een gebied of een thema. Omdat ze geen juridische status hebben, binden deze plannen grondeigenaars of ontwikkelaars niet en geven ze ook geen bouwrechten of mogelijkheden. Wel verhelderen ze de visie van het stadsbestuur, waardoor eigenaars of ontwikkelaars beter inzicht hebben in de mogelijke toekomst van een gebied en geven deze plannen richting aan het handelen van het stadsbestuur zelf. Soms wordt er ook een masterplan of ruimtelijke visie opgesteld in overleg met eigenaars of ontwikkelaars, om een gezamenlijke visie op de toekomst van een gebied te ontwikkelen.

Overzicht