Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Projecten stadsontwikkeling

PROJECTREGIE PUBLIEKE PROJECTEN EN PPS

Bij bepaalde ontwikkelingsprojecten staat de cel stadsonwikkeling is voor de projectregie. Dit kan gaan over een eigen publiek project of over een PPS. Een PPS is een publiek-private samenwerking, een vorm van samenwerking tussen de overheid en één of meer private ondernemingen.

De projectregie houdt in dat de dienst een coördinerende rol speelt bij het vastleggen van timing, taakverdeling en verantwoordelijkheden van elk van de partners, zowel intern (de stedelijke sectoren en diensten) als extern (de private en semi-private instanties). Alle partijen gaan als verantwoordelijke partners samen op pad, de cel stadsontwikkeling staat in voor een voortdurende intensieve communicatie tussen en betrokkenheid van de verschillende partijen.

Projecten waar de dienst de projectregie op zich neemt of zal nemen:

  • Binnengebied Nieuwstraat
  • Gheelodroom
  • Sporthal Schuttershof

 

KWALITEITSBEWAKING BIJ PROJECTEN WAAR DE STAD NIET DIRECT BIJ BETROKKEN IS

Bij bepaalde grote private ontwikkelingsprojecten is de stad niet rechtstreeks betrokken. Toch is het mogelijk dat de cel stadsontwikkeling deelneemt aan de overlegvergaderingen om de kwaliteit van het project te bewaken.

Een project waar de dienst mee instaat voor de kwaliteitsbewaking:

  • Het woonwerkpark BREEAM

Overzicht