Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Gemeentelijk niveau: RUP's en BPA's

In het verleden waren de uitvoeringsplannen bekend onder de naam ‘B.P.A’s’, of ‘Bijzondere Plannen van Aanleg’. Sinds de komst van het planningsdecreet in 1996 wordt er gesproken over ‘R.U.P.’s’ of Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Zodra een overheid (Vlaams Gewest, provincie of gemeente) beschikt over een goedgekeurd structuurplan, kan er effectief gewerkt worden met deze Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

In praktijk is er weinig verschil tussen een Bijzonder Plan van Aanleg en een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Beide plannen leggen tot op perceelsniveau vaste bestemmingen op (bijv. wonen, handel, bedrijvigheid, kantoren, openbaar nut), en koppelen hieraan stedenbouwkundige voorschriften, die de wijze van bouwen (aantal verdiepingen, hoogte, dakvorm, materiaalgebruik) vastleggen. Deze plannen vormen dan ook de basis waarop stedenbouwkundige aanvragen worden beoordeeld, en vergunningen al dan niet worden afgeleverd.

Overzicht