Proefopstelling voor veilige schoolomgeving Katersberg en Regenboog

Vanaf maandag 18 september wordt Kapelstraat een fietsstraat en een gedeelte van Koppeleershoeven een schoolstraat. Dit zijn enkele maatregelen die de stad samen met de school, ouders en buurt uitwerkte om de schoolomgeving van SBS De Katersberg en VBS De Regenboog veiliger te maken voor leerlingen.

De stad werkte samen met beide scholen, ouders en de buurten maatregelen uit om de schoolomgeving van SBS De Katersberg en VBS De Regenboog veiliger te maken voor de leerlingen. Dit maakt deel uit van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Elk jaar pakt de stad twee schoolomgevingen aan om deze veiliger en gezonder te maken. De maatregelen moeten ouders en leerlingen stimuleren om meer te voet of met de fiets naar school te komen.

Wat houdt de proefopstelling in?

VBS De Regenboog

De proefopstelling gaat in op maandag 18 september en bestaat uit twee grote maatregelen:

 • Kapelstraat wordt fietsstraat
  Regels in een fietsstraat:
  • De maximumsnelheid in een fietsstraat is 30 km/u voor alle weggebruikers.
  • In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen.
  • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
  • Als auto’s stilstaan, mogen fietsers hen ook langs rechts voorbijrijden.

 • Aangepaste voorrangsregeling op het kruispunt Kapelstraat x Holven x Groenstraat
  Om de verkeerssituatie in lijn te brengen met de andere kruispunten van Groenstaat, wordt de as Groenstraat – Kapelstraat de voorrangsweg. Het verkeer in Holven moet voorrang verlenen.

 • Aanpassing parkeerplaatsen in Kapelstraat
  De parkeerplaatsen net voor de school verdwijnen om conflicten met fietsers of voetgangers te vermijden. De andere parkeerplaatsen in de straat worden afgebakend met witte hoekjes zodat het duidelijk is waar je mag parkeren.

 • Aanpassingen op de parking en het plein
  Om het zicht op de straat vanop de parking te verbeteren, neemt stad Geel twee maatregelen:
  • Het stratenplanbord op het plein wordt naar achteren verplaatst.
  • De eerste parkeerplaatsen aan beide zijden op de parking kun je niet meer gebruiken en verdwijnen.

   De fietsenstalling die tegen de kerk staat, belemmert de doorgang voor ouders en kinderen. De fietsenstalling krijgt een nieuwe plaats op de parking.

SBS De Katersberg

 • Schoolstraat in Koppeleershoeven gedeelte tussen Katersberg en Velodroomstraat
  In een schoolstraat wordt aan het begin en aan het einde van de schooldag de straat een korte tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De schoolstraat wordt aangeduid met een bord C3 met een onderbord 'schoolstraat'.
  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 15.00 en 15.30 uur
  • Woensdag: tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 12.05 en 12.35 uur

  • Uitzonderingen:
   • Prioritaire voertuigen die hun zwaailicht aan hebben, mogen de schoolstraat wel inrijden.
   • Bewoners of huurders van een garage kunnen een vergunning aanvragen voor het in- en uitrijden van de schoolstraat tijdens de hierboven aangegeven uren.
   • Reeds aanwezige voertuigen mogen ook steeds uitrijden.
 • Enkelrichting in Koppeleershoeven, gedeelte tussen Katersberg en Badstraat
  De straat wordt enkelrichting in de richting van de Badstraat. Parkeren is enkel toegestaan aan de rechterkant van de rijbaan.
 • Parkeren in Katersberg verboden tussen Koppeleershoeven en Dr.- Van de Perrestraat
  Parkeren wordt verboden aan beide zijden van de rijweg. Parkeren is enkel toegestaan in de parkeervakken.
 • Zone 30 verandert
  De zone 30 schoolomgeving wordt verkleind (omwille van de schoolingang langs Koppeleershoeven) en er komen bijkomende zone 30 borden aan de linkerkant van de weg.

Begin september ontvingen buurtbewoners en ouders van de leerlingen een nieuwsbrief met meer uitleg over het verloop van de proefopstelling. Deze nieuwsbrief kun je ook lezen op de projectwebsite van VBS De Regenboog en SBS De Katersberg.

Hoe gaat het verder?

Eenmaal de testfase voorbij is, wordt de proefopstelling geëvalueerd. Hierbij gaat veel aandacht naar de opmerkingen van de kinderen, ouders en buurtbewoners. Is de evaluatie positief, dan kan de proefopstelling omgevormd worden tot een definitieve maatregel. Is de evaluatie niet (geheel) positief, dan wordt er bijgestuurd en worden nieuwe of aangepaste maatregelen ingevoerd.

Meer info op www.geel.be/veilige-schoolomgevingen.

Gepubliceerd op donderdag 14 september 2023 9 u.