Proefopstelling voor veilige schoolomgeving Sint Dimpna

De straat Laar is vanaf 19 september niet meer met de auto bereikbaar vanaf het Sint- Dimpnaplein. Daarbovenop wordt een deel van het Laar een ‘schoolstraat’, tijdens schooldagen is bij het begin en einde van de schooldag geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Dit zijn enkele maatregelen die stad samen met de school, ouders en buurt uitwerkte om basisschool Sint Dimpna veiliger te maken voor leerlingen.

In het voorjaar van 2022 werkte de stad samen met de school, ouders en buurt maatregelen uit om de schoolomgeving van basisschool Sint Dimpna in Laar veiliger te maken voor de leerlingen. Dit maakt deel uit van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Elk jaar pakt de stad twee schoolomgevingen aan om deze veiliger en gezonder te maken. De maatregelen moeten ouders en leerlingen stimuleren om meer te voet of met de fiets naar school te komen.

Wat houdt de proefopstelling in?

De proefopstelling gaat in op maandag 19 september en bestaat uit twee grote maatregelen:

  • De straat Laar wordt volledig afgesloten aan het St.-Dimpnaplein voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang, gemotoriseerd verkeer kan de straat enkel nog via Laar/Eikevelden in- en uitrijden. Er wordt een keermogelijkheid voorzien op Laar ter hoogte van de parking. Dit is een wijziging die ook impact heeft op de algemene verkeerssituatie op het Sint-Dimpnaplein.
  • Tijdens het begin en einde van de schooltijd wordt Laar ook een schoolstraat vanaf de achteringang van het ziekenhuis tot aan de afsluiting aan het St.-Dimpnaplein. Dit betekent dat er tijdens het begin en einde van de schooldag geen gemotoriseerd verkeer toegelaten is in dit deel van Laar. Bewoners in dit gedeelte kunnen wel een vergunning aanvragen om de schoolstraat in en uit te mogen rijden.

Begin september ontvingen buurtbewoners en ouders van de leerlingen een uitgebreide nieuwsbrief met meer uitleg over het verloop van de proefopstelling. Deze nieuwsbrief kun je ook lezen op de projectwebsite www.ideevoorgeel.be/sintdimpna.

Hoe gaat het verder?

Eenmaal de testfase voorbij is, wordt de proefopstelling op het einde van dit jaar geëvalueerd. Hierbij gaat veel aandacht naar de opmerkingen van de kinderen, ouders en buurtbewoners. Is de evaluatie positief, dan kan de proefopstelling omgevormd worden tot een definitieve maatregel. Is de evaluatie niet (geheel) positief, dan wordt er bijgestuurd en worden nieuwe of aangepaste maatregelen ingevoerd.

Meer info op www.geel.be/veilige-schoolomgevingen.

Gepubliceerd op dinsdag 6 september 2022 10 u.