Project

De stationsomgeving van Geel zal er over tien jaar helemaal anders uitzien dan vandaag. Het gebied omvormen tot een hoogwaardige stedelijke woon- en werkomgeving is de ambitieuze doelstelling van het project. Naast de wens om in een hogere dichtheid te bouwen, moet er ook aandacht zijn voor publieke ruimten en groen en moet er goed rekening worden gehouden met de buren van het project.

Projectgebied en studiegebied

Er is een verschil tussen het projectgebied en het studiegebied. Van een aantal grondeigenaars weten we dat ze mee willen denken over de mogelijkheden om hun gronden binnen het kader van het project stationsomgeving te herontwikkelen of anders in te richten. Voor deze gronden worden er dan ook binnen het project concrete voorstellen gedaan voor mogelijke nieuwe bouwprogramma's samen met een nieuwe publieke ruimte. Het gaat hierbij om de gronden van Gavra, Vranckx, Skyline Europe, CM, NMBS, De Kringwinkel Zuiderkempen en Stad Geel (op onderstaande figuur zijn deze eigendommen omlijnd). Deze gronden samen vormen het projectgebied.

Het studiegebied is veel ruimer dan het projectgebied en omvat bijvoorbeeld ook particuliere eigendommen in omliggende straten en de parkzone aan Antwerpsedries. Vanuit het project zullen er suggesties worden gedaan over ontwikkelingen die mogelijk op de kortere of langere termijn kunnen plaatsvinden in een goede relatie met de vernieuwde stationsomgeving. Zo zouden een aantal bewoners uit de fabrieksstraat er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om op termijn een stukje van hun tuinzone af te geven voor de realisatie van nieuwe bebouwing. Ook worden voor de parkzone bijvoorbeeld suggesties gedaan voor mogelijke nieuwe trage wegen en speel- of rustplekken die vanuit het project mogelijk kunnen worden aangelegd. Het studiegebied valt op de figuur binnen de paarse stippellijn.

Een grotere versie van de luchtfoto met meer detail kan worden gedownload via de pagina media.