Project Digibanken

Vanuit de interlokale vereniging (ILV) Tewerkstelling Zuiderkempen willen we de kans op een duurzame tewerkstelling verhogen door drempels naar tewerkstelling te verkleinen. Door in te zetten op partnerschappen zoals "Digibanken" trachten we de kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf en hen op een laagdrempelige manier maximaal te ondersteunen. Het versterken van de digitale basisvaardigheden kan een belangrijke rol spelen in de activering naar de arbeidsmarkt. Binnen het grondgebied van de ILV Tewerkstelling Zuiderkempen focussen we ons met de "Digibanken" op de kwetsbare doelgroep met extra aandacht voor werkzoekenden en personen met een risico op digitale uitsluiting in voorbereiding op een traject naar werk.

Met de oprichting van een digibank binnen de regio Zuiderkempen willen we geen nieuw gamma aan ad hoc initiatieven ontwikkelen. We willen expliciet vertrekken van de bestaande, lokale krachten door deze te verdiepen, te verbreden en te versterken.

Voortraject

Tijdens een voortraject binnen de projectoproep “Digibanken” brengen we de effectieve noden van de beoogde doelgroep in kaart. We bekijken met welke partners we een antwoord kunnen bieden aan deze noden. Vanuit het huidige partnerschap bekijken we welke initiatieven er al bestaan binnen het grondgebied en hoe we dit aanbod kunnen uitbreiden en versterken. We leggen hierbij de focus op de 3 doelstellingen zoals beschreven binnen het digibanken-project. Het voortraject loopt van 01/02/2022 – 31/05/2022.

Partners

Stad Geel - Gemeente Meerhout - Gemeente Laakdal - Gemeente Herselt - Gemeente Hulshout - Gemeente Westerlo - VDAB - Digidak - Ligo - CVO EduKempen - BEEGO – ACV