Projecten en samenwerkingsverbanden subsidie

Een toelage voor jeugdwerkinitiatieven, samenwerkingsverbanden van jeugdwerkinitiatieven en occasionele groepen van jongeren die een project opzetten waarbij de activiteiten een vernieuwend, uitzonderlijk of experimenteel karakter vertonen.

Voorwaarden

  • Openstaan voor alle jongeren van de beoogde doelgroep, die zich situeert tussen 6 en 28 jaar
  • Beperkt in ruimte en tijd met een maximum van 6 maanden
  • Geen commerciële of financiële aard
  • Bij voorkeur binnen stadsgrenzen
  • Eenzelfde of soortgelijk project kan maximum 3 achtereenvolgende jaren gesubsidieerd worden
  • Subsidie is gelimiteerd tot 200 euro

Procedure

Volgende zaken moeten binnengebracht worden op de dienst jeugd binnen 30 dagen na afloop van het project:

  • verslagformulier project
  • werkings- en financieel verslag

Er worden 2 betalingstermijnen voorzien. Een eerste periode loopt van november tot april, de tweede heeft betrekking tot de maanden mei tot oktober. Elk jeugdwerkinitiatief kan slechts éénmaal per periode een aanvraag indienen.