Protocollen en machtigingen

Protocollen en machtigingen

Raadplegen rijksregister voor niet-inwoners

Gebruik rijksregisternummer in kader van bibliotheek

Via elektronische weg persoonsgegevens ontvangen van de AAPD (patrimoniumdocumentatie)

  • FO nr. 04/2017 – 24/08/2017

Opvragen identificatiegegevens bij DIV in kader van parkeerretributies voor gemeenten

Opvragen identificatiegegevens bij DIV in kader van GAS boetes

Opvragen identificatiegegevens in kader van GAS 4

Opvragen identificatiegegevens van landbouwers bij het Departement Landbouw en Visserij in kader van gemeentelijke bevoegdheden:

Gegevensuitwisseling met Agentschap Zorg en Gezondheid in kader van quarantainehandhaving

  • We wachten nog op het ondertekende protocol

Gegevensuitwisseling met Departement Cultuur, Jeugd en Media in het kader van onderzoeksbevraging “De efficiëntie en effectiviteit van de gratis vrijwilligersverzekering als beleidsinstrument ter bescherming van de Vlaamse vrijwilliger”

GBO – samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling persoonsgegevens tussen kernactoren

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Integratie en Inburgering naar Geel

Protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap justitie en handhaving en gemeente Geel in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform