Publieke raadpleging: Provinciale plannen voor een betere verkeersleefbaarheid in Geel, Mol, Dessel en Retie

De provincie Antwerpen zoekt naar een locatie voor 2 nieuwe wegverbindingen om het (vracht)verkeer uit de kernen van Geel, Mol, Dessel en Retie te houden. Ze maakt daarvoor twee Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op waarvoor een publieke raadpleging loopt van 4 oktober tot 2 december.

De provincie Antwerpen zoekt naar een locatie voor twee nieuwe wegverbindingen om het (vracht)verkeer uit de kernen van Geel, Mol, Dessel en Retie te houden. Ze maakt daarvoor twee Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) op:

  • het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis 
  • het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over twee startnota’s. Je kunt die dan inkijken online, in het provinciehuis of in het stadhuis bij het contactcentrum grondgebonden zaken (op afspraak). Én je kunt er je mening over geven.

5 mogelijke alternatieven

Zowel de startnota van het ‘PRUP Regionale ontsluiting Geel bis’ als de startnota van het PRUP ‘Wegverbinding N18-N118’ bevat vijf mogelijke alternatieven voor een nieuwe weg. Die zijn geselecteerd uit de vele alternatieven die het resultaat waren van de online bevraging en de twee dialoogmarkten in 2018. Je leest in de startnota’s welke alternatieven de provincie Antwerpen selecteerde, hoe ze tot die selectie kwam en hoe ze elk alternatief verder wil onderzoeken.

Infomarkten 

Voor meer informatie klik je door naar het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118. Je bent ook welkom op één van de infomarkten. Daar vind je op posters een samenvatting van de betrokken startnota en kun je vragen stellen aan de projectleiders. Je komt langs wanneer het jou past, telkens tussen 19 en 21 uur.

  • Voor het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis op 10 oktober in cc de Werft in Geel.
  • Voor het PRUP Wegverbinding N18-N118:
    • 8 oktober in het administratief centrum De Plaetse te Dessel
    • 14 oktober in het gemeenschapscentrum Den Dries te Retie 
    • 17 oktober in het administratief centrum ’t Getouw te Mol.

Meer info: www.provincieantwerpen.be (zoek op de naam van het PRUP) of ruimte@provincieantwerpen.be.

Gepubliceerd op vrijdag 6 september 2019 9.47 u.