AGB Cultuur

AGB Cultuur richt zich op de exploitatie van de culturele infrastructuur en hierin bijbehorende activiteiten zelf organiseren en te ondersteunen. Dit is de werking van CC De Werft en bijbehorende infrastructuur. In de statuten staat dit als volgt omschreven:

  • de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele activiteiten;
  • het socio-culturele leven in Geel te bevorderen, het nemen of steunen van initiatieven of activiteiten in dat verband;
  • het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult;
  • het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector;
  • de organisatie van intramurale en extramurale culturele activiteiten;
  • het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de Stad Geel en van haar eigen patrimonium dat de Stad Geel hiertoe inbrengt in het AGB Cultuur Geel;
  • het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten.

Samenstelling Directiecomité AGB Cultuur

Marleen Verboven, Pieter Cowé, Luc Verguts, Griet Ceusters & Marcel Verachtert.

Samenstelling Raad van bestuur AGB Cultuur

Marleen Verboven, Fonsy Bellinckx, Luc Verguts, Pieter Cowé, Griet Ceusters, Johan Vangenechten, Ivo De Doncker, Franciscus Sterckx, Seth De Boel, Filip Tomasetig, Nancy Stukken, Marcel Verachtert.

Als secretaris van beide AGB’s is Dhr. François Mylle aangesteld en als financieel verantwoordelijke Dhr. Steven Lambrecht.

Je kan de agenda en besluitenlijsten van de raden van bestuur raadplegen via de raadpleegomgeving: https://geel.onlinesmartcities.be/suite-consult/ .

Samenstelling