AGB Sport

AGB Sport heeft als doel het beheren en exploiteren van de stedelijke sportinfrastructuur en het zorg dragen voor het sportbeleid van de stad.

Het bedrijf heeft als doel:

  • de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning;
  • de lichamelijke opvoeding, de sport, de recreatiesport en het openluchtleven te bevorderen door het nemen of steunen van alle initiatieven en activiteiten in dat verband, het nastreven en tot stand brengen van alles wat de sportbeoefening kan bevorderen en verspreiden;
  • het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de Stad Geel en van haar eigen patrimonium dat de Stad Geel hiertoe inbrengt in het AGB Sport Geel;
  • het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten aan de Stad Geel.

Samenstelling Directiecomité AGB Sport:

Vera Celis, Nadine Laeremans, Lea Neyens, Karolien Leysen & Mathias Van Braband

Samenstelling Raad van bestuur AGB Sport:

Vera Celis, Nadine Laeremans, Pieter Verhesen, Lea Neyens, Mathias Van Braband, Karolien Leysen, Marlon Pareijn, Iris Devos, Ivan Wartel, Ewa Ufnal, Giel Sannen & Gilles Staquet.

Als secretaris van beide AGB’s is Dhr. François Mylle aangesteld en als financieel verantwoordelijke Dhr. Steven Lambrecht.

Je kan de agenda en besluitenlijsten van de raden van bestuur raadplegen via de raadpleegomgeving: https://geel.onlinesmartcities.be/suite-consult/ .

Samenstelling