Eindrapport participatiecampagne Zeggetis

Het meerjarenplan 2020-2025 van onze stad willen we laten dragen door elke Gelenaar:
jong, oud, handelaar, gepensioneerd, student, stadsambtenaar ... Daarom organiseerden
we een participatietraject om elke stem te horen. Via een campagne die de welluidende
naam “Zeggetis!” kreeg, werden alle inwoners opgeroepen om hun ideeën en suggesties voor
Geel te delen.

  • Via een speciale editie van ons stadsmagazine InfoGeel kreeg iedereen postkaarten in de
    bus om suggesties en ideeën op te noteren.
  • Via het online platformwebsite ideevoorgeel.be konden Gelenaren ook een idee of suggestie posten.
  • Op 19 juni organiseerden we de gespreksavond “Zeggetons!”. Een vijftigtal deelnemers wisselden van gedachten over de ingestuurde suggesties en voegden nog enkele nieuwe ideeën toe.

Alle reacties, suggesties en ideeën die aan bod kwamen op de postkaarten, de website en
tijdens de gespreksavond werden ondergebracht in een eindrapport volgens de verschillende thema’s die het stadsbestuur vooraf bepaalde. Ook de grote postkaarten gevuld met ideeën van de adviesraden zijn geïntegreerd in dit rapport. Daarna zijn de resultaten verder geclusterd op basis van de vastgelegde actieplannen. 

Lees het eindrapport