Openbaar onderzoek

Wist u dat de stad samen met haar inwoners al een hele weg heeft afgelegd? Tijdens het openbaar onderzoek kon u zich nog meer verdiepen in het beleidsplan ruimte en er uw kritische blik op geven. Of u kon via een steunschrift aangeven wat u goed vindt in het plan.

Bezwaarschriften én steunschriften werden in de periode van 3 mei tot en met 31 juli 2021 gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het verslag van het openbaar onderzoek wordt in het najaar van 2021 voorgelegd aan de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening).

Infomoment

Op donderdag 27 mei 2021 vond een digitale informatievergadering plaats. Hieronder vindt u de opname van deze avond: