Regionale Ontsluiting Geel

Om het doorgaand verkeer doorheen het centrum van Geel en met name de omgeving van Sint Dimpna te beperken, wordt door de provincie gewerkt aan een nieuw plan voor het doortrekken van de ring. Hiervoor wordt een procedure gevoerd waarbij een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt dat de titel "Regionale ontsluiting Geel bis" heeft gekregen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de provincie Antwerpen, klik hiervoor op de volgende link:

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/lopende-projecten/regionale-ontsluiting-geel-bis.html