Religieuze feesten tijdens corona

Alle collectieve gebedsmomenten, vieringen en bijeenkomsten zijn verboden. Dat betekent dat plechtigheden in kerken, synagogen en feestzalen niet kunnen plaatsvinden. Ook communiefeesten, Vrijzinnig humanistische feesten en Ramadan kunnen niet in groep gevierd worden.

Je mag thuis geen familie en vrienden uitnodigen, ook niet als je voldoende afstand houdt van elkaar. 

Ramadan

Omdat Ramadan in tijd van corona start, geven we hier de richtlijnen mee die zijn opgemaakt door islamexperten (www.netwerkislamexperten.be): De activiteiten van de erediensten zijn verboden. Dit betekent dat de dagelijkse gebeden en de vrijdagdienst in de gebedshuizen gedurende de hele Ramadan niet kunnen doorgaan. Ook de Taraweeh gebeden zullen gedurende de hele Ramadan niet doorgaan. Taraweeh gebeden kunnen uiteraard wel thuis verricht worden, individueel of in gezinsverband. Gezamenlijke iftars kunnen niet doorgaan, behalve in gezinsverband.

Hou rekening met de algemene regels van social distancing bij het doen van inkopen tijdens de Ramadan bij bakkers, slagers, supermarkten.

Hou de Facebook-pagina of de website www.islamitischcentrumgeel.be van het Islamitisch Centrum Geel in de gaten voor concrete info. Of vraag meer info via whatsapp op het nummer 0468 56 83 76.

De richtlijnen zijn beschikbaar in het:

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Turks

Arabisch

Gepubliceerd op dinsdag 21 april 2020 14.48 u.