Restauratie Sint-Dimpnakapel in Elsum start 29 maart

De Sint-Dimpnakapel in Elsum, een waardevol stukje erfgoed, is al lang aan restauratie toe. Nu de stad voor de restauratie 191 773 euro subsidies krijgt van Vlaanderen, kan de grondige restauratie eindelijk van start gaan eind maart. De restauratiewerken duren normaal tot in december 2021.

De Sint-Dimpnakapel van Elsum heeft een gezegende leeftijd en ontsnapt helaas niet aan de tand des tijds. Omwille van talrijke gebreken aan het gebouw gaf de kapel de voorbije jaren een sombere indruk in het straatbeeld van Elsum en daar wordt met de restauratie komaf mee gemaakt.

De geplande restauratie bevat zo goed als elk bouwdeel en is dan ook ingrijpend te noemen. Van de fundering tot aan het ornament bovenop de toren worden de problemen met de nodige eerbied en zorg aangepakt en hersteld tot in hun oorspronkelijke staat. De stad onderzoekt nog welke invulling de kapel na de restauratie kan krijgen. De kapel zou bijvoorbeeld als exporuimte of stille ruimte gebruikt kunnen worden.

Deze werken zullen nauwlettend worden gecontroleerd door het agentschap Onroerend Erfgoed en een studiebureau archeologie. 

Historische kapel

Deze Sint-Dimpnakapel, daterend uit circa 1700, is gewijd aan de in Geel intens vereerde Heilige Dimpna die werd aangeroepen ter genezing van geestesziekten. Het is een authentieke materiële getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en een uiting van de historische volksdevotie. 

Zowel omwille van haar beeldbepalend karakter als omwille van haar historisch karakter heeft de kapel veel belang voor de gemeenschap van Elsum. De kapel werd op 28 mei 2003 bij Ministerieel Besluit erkend als beschermd monument omwille van haar historische en volkskundige waarde. De kapel is ook bouwkundig erfgoed sinds 2019.

Eénrichtingsverkeer in deel Elsum

De werken starten op 29 maart 2021. De werken duren 150 werkdagen en zullen klaar zijn tegen december 2021. Het weer en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen. Hou rekening met volgende maatregelen gedurende de werken: 

  • Er zal er een werfzone worden afgezet rondom de kapel. Deze werfzone zal het straatgedeelte ten zuiden van de kapel innemen. 
  • Elsum wordt enkelrichting vanaf de Violetstraat tot aan Valkenborch in de richting van de kapel. Vanaf dinsdag 30 maart moet je langs de andere zijde (onpare huisnummers) van de weg parkeren in het deel van Elsum van Violetstraat tot Valkenborch. 
  • Er wordt een doorgang voorzien voor fietsers die in Elsum wel in de tegenrichting mogen rijden en langs de zuidkant van de kapel moeten passeren. Deze doorgang is ook voor voetgangers. 

Gepubliceerd op dinsdag 23 maart 2021 11 u.