Rijbewijs omwisseling niet-EU

Bent u in het bezit van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie dan bent u verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vindt u via deze link: Erkend niet-Europese rijbewijzen.

Voor wie?

Inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en in het bezit zijn van een erkend niet-Europees rijbewijs en een geldig identiteitsbewijs dat afgeleverd werd in België.

Voorwaarden

Rijbewijzen afgeleverd door een land buiten de Europese Unie kunnen niet dadelijk omgewisseld worden. De bevoegde diensten zullen het voorgelegde document onderzoeken op echtheid en geldigheid.

Procedure

  • Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken
  • De bevoegde diensten onderzoeken het voorgelegde document op echtheid en geldigheid.
  • De resultaten van het onderzoek zijn meestal bekend na ongeveer 2 maanden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het buitenlands rijbewijs al of niet omgewisseld worden.
  • De dienst burgerzaken laat u weten of uw rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling.

Bedrag

  • 26 euro

U kunt snel en veilig met bancontact betalen.

Wat meebrengen

  • Identiteitsbewijs
  • Erkend niet-Europees rijbewijs
  • Beëdigde vertaling indien het rijbewijs niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels werd opgemaakt
  • een recente pasfoto