Rioleringswerken in Europawijk

De Europawijk heeft op dit moment geen rioleringsstelsel waardoor het vuile water nog in de grachten stroomt. Daar brengt de stad nu verandering in met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in negen straten. De werken starten op 5 augustus en duren langer dan een jaar.

Projectzone

Negen straten in de Europawijk krijgen een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek, nieuwe straatverlichting en de nutsmaatschappijen zullen hun kabels ondergronds brengen. Het gaat over volgende straten:

  • Amerikalaan;
  • Belgiëlaan (gedeeltelijk);
  • Canadalaan;
  • Engelandlaan;
  • Frankrijklaan;
  • Italiëlaan;
  • Luxemburglaan;
  • Monacolaan;
  • Nederlandlaan.

7 fases

Omdat het over een groot project gaat zal Aquafin de werken in zeven fases uitvoeren. Op 5 augustus start de aannemer in de Amerikalaan (deel tot Nederlandlaan), Nederlandlaan (tussen Amerikalaan en Engelandlaan) en deel Engelandlaan. De hinder zal zich meestal beperken tot de straten waarin in die fase gewerkt wordt.

Meer info

Voor algemene info kun je terecht op onze website, gedetailleerde info vind je op de projectwebsite van Aquafin, daar kun je je ook abonneren op een nieuwsbrief over de werken.

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019 13.30 u.