Rioolaansluiting aanvragen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen moet u uw afvalwater (DWA) en eventueel de overloop van het regenwater (RWA) aansluiten op de openbare riolering. De verbinding vanuit de openbare riolering tot aan het private perceel is de rioolaansluiting voor dit perceel. Afhankelijk of de rioolaansluiting al dan niet is aangesloten, wordt deze aansluiting ook wel huisaansluiting of wachtaansluiting genoemd.

Niet overal in Geel is er al riolering en zijn er rioolaansluitingen aanwezig. Wilt u hierrond meer informatie dan contacteert u best het contactcentrum grondgebiedszaken.

 • Nieuwe aansluitingen
  • Voor iedere nieuwe aansluiting moet de aanvrager een éénmalige aansluitkost betalen van 918 euro excl. btw per perceel. Voor dit bedrag wordt er op uw perceel een aansluiting aangeboden met één toezichtsput voor het vuilwater (DWA) en één voor het regenwater (RWA).
  • De aansluitkost is voor iedereen gelijk. Deze wordt betaald bij aflevering van de omgevingsvergunning.
  • Voor een nieuwe aansluiting zonder aanvraag omgevingsvergunning moet u altijd een afspraak maken. Breng hiervoor best een plannetje mee met de gewenste ligging van de nieuwe aansluiting. De stad probeert hier maximaal rekening mee te houden bij de plaatsing. De aanvrager moet zich wel steeds schikken naar de hoogte (diepte) waarop de aansluiting aangeboden wordt.
  • Er wordt slechts één aansluiting toegestaan voor het afvalwater (DWA) en één voor het regenwater (RWA).
  • Na opmaak van de factuur zal de stad de aansluitingen maken. Hierbij worden ook de toezichtputjes voor afvalwater en regenwater geplaatst. Gemiddeld is de wachttermijn 1 tot 2 maanden na aanvraag. 
  • Een aansluiting heeft standaard een diameter 160 mm. Een diameter 200 mm is enkel toegestaan als kan aangetoond worden dat een diameter 160 mm niet volstaat (bij grotere bouwprojecten). Bij nog grotere diameters moet een studie ingediend worden en moet de reële kostprijs betaald worden.
  • De nieuwe aansluiting mag pas in gebruik genomen worden nadat het keuringsattest rioolaansluiting is binnengebracht of opgestuurd naar de dienst grondgebiedszaken.
    
 • Bestaande gebruikte aansluitingen hergebruiken
  • Wanneer een gebruikte aansluiting aanwezig is (bv. van een vorig gebouw dat nu is afgebroken) moet u deze hergebruiken zonder hiervoor een vergoeding te betalen. 
  • U plaatst dan zelf de twee toezichtputten. Als hergebruik niet mogelijk is, kan de stad de werkelijke kostprijs voor het maken van een nieuwe aansluiting aanrekenen. De oude aansluiting moet steeds afgedekt /gedicht worden
 • Drie zuiveringszones
  • Het grondgebied van de stad is opgedeeld in drie zuiveringszones. De zone waarin uw woning gelegen is, bepaalt de voorzieningen die u moet nemen om aan te sluiten en zijn steeds opgenomen in de bouwvergunning.
  • Wilt u weten in welke zone uw woning ligt, informeer dan zeker bij het contactcentrum grondgebiedszaken.

Aandachtspunten

 • De kleurcode van de rioolbuizen moet gerespecteerd worden: grijze buis voor RWA, oranje/roodbruine buis voor DWA.
 • De aanvrager is verplicht zich steeds aan te passen aan de hoogte waaraan de rioolaansluiting wordt aangeboden.
 • De aanvrager moet de nodige maatregelen treffen om opstuwing uit de riolering te vermijden (bv. een terugslagklep).